Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là “Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm”) là một trong những điều kiện bắt buộc khi một cá nhân, tổ chức muốn tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Để làm rõ các vấn đề pháp lý xoay quanh việc cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, CNC đã chuẩn bị bài viết Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận An Toàn Thực Phẩm để tổng hợp và phân tích chi tiết các vấn đề liên quan trong việc xin cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

  • Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là gì?
  • Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
  • Những điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống
  • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
  • Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là gì?

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khi đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định. Đây là một trong những điều kiện bắt buộc khi tổ chức, cá nhân muốn mở cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như quán ăn, nhà hàng, quán café, canteen,…

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm

Cụ thể:

Có 3 nhóm đối tượng cần đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống như sau:

Điều kiện đối với nơi chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống

Cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán ăn

Điều kiện trong chế biến và bảo quản thực phẩm

Điều kiện chế biến thực phẩm, điều kiện bảo quản thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán ăn

 Điều 28, 29, 30 Luật An toàn thực phẩm 2010

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Quy trình:

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Theo khoản 2 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010

Thành phần hồ sơ:

STT Tên tài liệu Ghi chú
1 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu Mẫu số 01 đính kèm Phụ lục I kèm theo Nghị định 155/2018 NĐ-CP
2 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
3 Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy địn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
4 Giấy tờ xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm Cấp bởi Cơ sở y tế cấp huyện trở lên
5 Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm(*) của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm Theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành

Căn cứ theo Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010

Nơi nộp hồ sơ:

Người làm hồ sơ mang bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm nộp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ở địa phương nơi diễn ra hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Chi phí cho thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc để hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Vậy nên trước khi làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, chủ cơ sở cũng như người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phải làm thủ tục xin giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Cơ quan có thẩm quyền: một trong các cơ quan sau Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế hoặc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – Bộ Nông nghiệp.

Quy trình:

 

 

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Căn cứ tại Điều 11 TTLT13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Căn cứ tại Điều 10 TTLT13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Lệ phí: 30.000 đồng/người.

 

HỖ TRỢ THÊM:

Công ty luật TNHH CNC Việt Nam là một trong những công ty luật có nhiều năm tham gia hỗ trợ doanh nghiệp tại địa bàn các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,… trong lĩnh vực Doanh nghiệp & Đầu tư.

Chúng tôi sẽ lấy làm vinh hạnh khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào của quý Khách hàng để hỗ trợ cho quá trình đầu tư, thành lập và phát triển doanh nghiệp được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Các yêu cầu có thể được thực hiện bằng email hoặc điện thoại theo các thông tin bên dưới:

 

Nguyễn Thị Kim Ngân| Cộng Sự Cấp Cao

T: (+84-28) 6276 9900

E: ngan.nguyen@cnccounsel.com

 

Nguyễn Hồng Ngọc| Cộng Sự

T: (+84-28) 6276 9900

E: ngoc.nguyen@cnccounsel.com

 

CNC© | A Boutique Property Law Firm

The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T: (+84-28) 6276 9900 | F: (+84-28) 2220 0913

cnccounsel.com | contact@cnccounsel.com

 

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

Content Protection by DMCA.com