• Mon - Fri : 08:30 - 18:00
  • +84-28-6276-9900
  • +84 916-545-618

Ấn phẩm

Đánh dấu

Dịch bệnh Coronavirus hay COVID-19 có phải sự kiện bất khả kháng?

Contents1 Dịch Bệnh Coronavirus Có Phải Là “Sự Kiện Bất Khả Kháng” Hay Không?[1]1.1 Thứ nhất, mỗi hệ thống pháp luật sẽ có quy định, cách diễn giải khác nhau về sự kiện bất khả

Send this to a friend