• Mon - Fri : 08:30 - 18:00
  • +84-28-6276-9900
  • +84 916-545-618

Án lệ

Tại Việt Nam hiện nay, án lệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hơn việc xét xử các vụ án tại các cấp Tòa. Sự ra đời của án lệ được xem là một trong những nguồn luật hữu ích, giúp cho hệ thống Tòa án nói riêng, ngành tư pháp nói chung có được sự thống nhất trong việc xét xử.

Với vai trò quan trọng đó, CNC sẽ tập hợp, phân tích và gửi tới quý khách hàng chi tiết các án lệ đã được công bố để tiện theo dõi.

Content Protection by DMCA.com
Send this to a friend