Một trong những hạn chế của các thành viên mới tham gia thị trường như Hana Development chính là việc tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng và các định chế tài chính bởi các yêu cầu về tài sản đảm bảo, thủ tục và thời hạn giải ngân cũng như và các giới hạn tín dụng của doanh nghiệp.

Do vậy, để kịp thời đáp ứng các yều cầu về dòng vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp trong đó có Hana Development có xu hướng sử dụng khoản vay chuyển đổi như là một kênh huy động vốn mới. Tuy nhiên, để đảm bảo hài hòa các lợi ích của bên vay cũng như bên cho vay – đặc biệt là các khoản vay từ nước ngoài, không phải là vấn đề đơn giản bởi hoạt động này liên quan trực tiếp tới nhiều vấn đề như:

  • Các quy định của pháp luật liên quan đến khoản vay chuyển đổi;
  • Các giới hạn của việc sử dụng công cụ nợ;
  • Các thủ tục cần phải thực hiện với các cơ quan quản lý nhà nước;
  • Các điều kiện để chuyển đổi khoản vay;
  • Các cáchh để xác định tỷ lệ chuyển đổi và những hệ quả pháp lý phát sinh từ tỷ lệ chuyển đổi, đặc biệt là những ảnh hướng tới loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp;
  • Các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nếu như các bên không tuân thủ các yêu cầu của luật pháp, hoặc một trong số các bên không tuân thủ với các thỏa thuận đã cam kết v.v.

Với kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, CNC được Hana Development bổ nhiệm để lên cấu trúc giao dịch, tư vấn cho các bên về những pháp lý có liên quan đến việc huy động vốn bằng ngoại tệ, chuẩn bị và hoàn tất khoản vay chuyển đổi, và đăng ký khoản vay khi nó được giải ngân phục vụ cho mục đích đầu tư, kinh doanh bất động sản tại các khu vực trung tâm của Tp. Hồ Chí Minh.

Việc hỗ trợ thành công giao dịch này chính là cơ sở để Hana Development bổ nhiệm CNC tư vấn pháp lý cho các dự án tại New City Thủ Thiêm, City Garden, Diamond Island và nhiều dự án khác.

Content Protection by DMCA.com