Người Nước Ngoài Và Nhà Ở tại Việt Nam

Bài viết Người Nước Ngoài Được Sở Hữu Nhà Ở Tại Việt Nam này dành cho những ai là chuyên gia hiện đang sống hoặc làm việc lâu dài tại Việt Nam và mong muốn sở hữu một tài sản tại Việt Nam nhưng lại không có hiểu biết cụ thể nào về trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề nhà ở.

Tóm Lược Những thay đổi cơ bản

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm lược lại những thay đổi cơ bản của pháp luật Việt Nam liên quan đến

những người đủ điều kiện để sở hữu nhà tại Việt Nam

những nhà ở mà người nước ngoài được phép sở hữu

cách thức để sở hữu nhà ở

trình tự và thủ tục cần phải tuân thủ

những hạn chế đối với người nước ngoài cần phải lưu ý

Những Người đủ điều kiện

Luật Việt Nam chia những người nước ngoài đủ điều kiện sở hữu nhà tại Việt Nam thành năm nhóm, bao gồm:

cá nhân (bao gồm những người có quốc tịch nước ngoài hoặc người không có quốc tịch) sinh sống tại Việt Nam một cách hợp pháp – tức là những người được phép nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam trừ những người thuộc diện miễn trừ ngoại giao

tổ chức nước ngoài (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam mà có chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài

chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài – một thực thể pháp lý phụ thuộc của doanh nghiệp nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam

các quỹ đầu tư và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài – các quỹ được thành lập bởi việc góp vốn của nhà đầu tư vì mục đích sinh lợi và đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nhưng không thành lập pháp nhân, và cuối cùng là

những người Việt Nam định cư ở nước ngoài (bao gồm cả công dân Việt Nam, người có quốc tịch Việt Nam nhưng đang sinh sống, làm việc lâu dài ở nước ngoài)

Nhà Ở Được Phép sở hữu

Nhà ở thương mại, bao gồm cả biệt thự, nhà liền kề, dự án xây dựng nhà ở thương mại.

Ngoài ra, người nước ngoài không được phép sở hữu bất kỳ loại nhà ở nào khác, kể cả nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân.

Cách Sở Hữu nhà ở

Người nước ngoài có thể sở hữu nhà ở tại Việt Nam bằng cách:

đầu tư vào dự án xây dựng nhà ở dựa trên đề xuất/dự án đầu tư, bao gồm cả việc đầu tư vào dự án nhà ở thương mại do doanh nghiệp bất động sản đầu tư, cho thuê, cho thuê mua, cải tạo và tái thiết khu nhà ở cũ và/hoặc chung cư cũ hoặc

mua, thuê mua, nhận hoặc thừa kế nhà ở thương mại trong dự án xây dựng nhà ở

Trình Tự, Thủ Tục Sở Hữu nhà ở

Tùy thuộc vào cách thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam, người nước ngoài có thể chọn một trong hai thủ tục sau đây, bao gồm:

Sở hữu thông qua hình thức đầu tư, xây dựng nhà ở

Bước 1 – Nhận quyết định/phê duyệt dự án đầu tư

Bước 2 – Thẩm định quy hoạch, phê duyệt dự án xây dựng nhà ở

Bước 3 – Triển khai xây dựng dự án nhà ở

Bước 4 – Kí hợp đồng cho thuê, hợp đồng thuê mua hoặc chuyển nhượng

Sở hữu thông qua mua, thuê mua, nhận thừa kế nhà ở

Bước 1 – ký hợp đồng tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền đối với thỏa thuận về mua bán nhà ở, cho thuê, thuê mua, hoặc tặng cho

Bước 2 – Nộp đơn xin giấy chứng nhận thay đổi quyền sở hữu tại cơ quan có thẩm quyền

Những Hạn Chế cần lưu ý

Có những hạn chế nhận định cần phải lưu ý đối với người nước ngoài khi sở hữu một nhà ở tại Việt Nam.

Các hạn chế này bao gồm:

Được sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư

Được sở hữu không quá 250 căn nhà nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm biệt thự, nhà ở liền kề

Được sở hữu không quá 10% số ngôi nhà của một dự án có dưới 2500 căn hộ trong một khu vực có dân số tương đương với đơn vị hành chính cấp phường.

Được sở hữu tối đa 50 năm và có thể được gia hạn hoặc chuyển giao cho người khác trước khi hết hạn thông qua việc mua, cho thuê mua, thừa kế hoặc nhận tặng cho

Người nước ngoài chỉ được quyền cho thuê nhà ở với mục đích hợp pháp sau khi đã thông báo cho cơ quan chức năng

Ngoài ra, tổ chức nước ngoài chỉ được cung cấp cho nhân viên của họ ở và không được phép sử dụng nhà ở của họ để cho thuê, văn phòng hoặc mục đích khác

Người nước ngoài sẽ không được sở hữu nhà ở trong các khu vực có yêu cầu về quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại những khu vực có yêu cầu về quốc phòng, an ninh vẫn được giữ thông tin mật và chưa được công bố rộng rãi

Content Protection by DMCA.com