Giới Thiệu Về bảo lãnh dự thầu

Không chỉ đóng vai trò là một hình thức của bảo đảm dự thầu, bảo lãnh dự thầu còn là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

Thực tế, đã có không ít trường hợp nhà thầu hoặc nhà đầu tư bị trượt thầu vì những lỗi không đáng có liên quan đến việc chuẩn bị, đệ trình bảo lãnh dự thầu. Do vậy, bài viết Bảo lãnh dự thầu trong hoạt động đấu thầu và lựa chọn nhà thầu tư  này nhằm mục đích trang bị và hỗ trợ quý khách hàng một cách chi tiết nhất các vấn đề liên quan đến bảo lãnh dự thầu như trình tự, thủ tục phát hành các bảo lãnh dự thầu, những lưu ý cần thiết và các mẫu Thư Bảo Lãnh Dự Thầu và Đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu đang được sử dụng phổ biến.

Bảo Lãnh Dự Thầu hoạt động như thế nào

Bảo lãnh dự thầu được hiểu là cam kết của Bên bảo lãnh (thông thường là tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài – “Ngân hàng”) với Bên nhận bảo lãnh (“Bên mời thầu”) để bảo đảm nghĩa vụ tham gia dự thầu của Bên được bảo lãnh (“Nhà thầu” hoặc “Nhà đầu tư”).

Theo đó, Nhà thầu hoặc Nhà đầu tư đệ trình cho Bên mời thầu một thư bảo lãnh của Ngân hàng để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của Nhà thầu hoặc Nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Ý Nghĩa Thực Sự Của bảo lãnh dự thầu

Như vậy bảo lãnh dự thầu sẽ giúp Bên mời thầu có thêm công cụ và linh hoạt hơn trong việc xử lý nghĩa vụ của Nhà thầu hoặc Nhà đầu tư qua đó đảm bảo được tốt hơn các quyền lợi của mình khi Nhà thầu hoặc Chủ đầu tư không tuân thủ các nghĩa vụ khi tham gia dự thầu.

Cụ thể, Bên mời thầu vừa có thể trực tiếp yêu cầu Ngân hàng thực hiện nghĩa vụ mà Ngân hàng đã cam kết trong bảo lãnh dự thầu hoặc trực tiếp yêu cầu Nhà thầu hoặc Nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ. Nếu Nhà thầu hoặc Nhà đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ được yêu cầu (bao gồm cả việc khắc phục vi phạm hoặc bồi thường một khoản tiền) thì khi đó Bên mời thầu có thể yêu cầu Ngân hàng trực tiếp thực hiện nghĩa vụ.

Lưu Đồ hoạt động của bảo lãnh dự thầu

Cách thức, cơ sở đệ trình bảo lãnh dự thầu cũng như việc xử lý bảo lãnh dự thầu được minh họa qua lưu đồ dưới đây:

Khi Nào Sử Dụng bảo lãnh dự thầu

Bảo lãnh dự thầu có thể được sử dụng trong các trường hợp đấu thầu để lựa chọn nhà thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư, cụ thể trong các tình huống sau đây:

Trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu

Lưu ý: Nhà thầu, Nhà đầu tư phải thực hiện biện pháp bảo lãnh dự thầu trước thời điểm đóng thầu đối với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn, Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo lãnh dự thầu trong giai đoạn hai.

Giá Trị Của bảo lãnh dự thầu

Tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu hoặc dự án cụ thể, giá trị bảo đảm dự thầu sẽ được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định. Theo đó:

Giá trị của bảo lãnh dự thầu

Thời Gian Hiệu Lực bảo lãnh dự thầu

Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày.

Hiệu lực của bảo lãnh dự thầu

Gia Hạn Hiệu Lực bảo lãnh dự thầu

Sau thời điểm đóng thầu, nếu được Bên mời thầu yêu cầu gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì Nhà thầu hoặc Nhà đầu tư có hai lựa chọn: hoặc là gia hạn hoặc gửi văn bản từ chối gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Tùy theo lựa chọn của Nhà thầu, Nhà đầu tư về việc có gia hạn hay không gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì những hệ quả pháp lý cũng khác nhau, cụ thể:

Hệ quả khác nhau của việc gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

Xử Lý bảo lãnh dự thầu

Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể mà Bên mời thầu có thể phải hoàn trả bảo lãnh dự thầu hoặc tịch thu bảo lãnh dự thầu. Cụ thể:

Xử lý bảo lãnh dự thầu

Bảo Lãnh Dự Thầu những rủi ro cần lưu ý

Bên cạnh những ý nghĩa tích cực và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, việc áp dụng bảo lãnh dự thầu trong thực tiễn cũng tiềm ẩn không ít rủi ro cho các bên tham gia. Có thể:

Đối với Ngân hàng

Việc thực hiện hoặc không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đều dẫn Ngân hàng đến những rủi ro khác nhau, chẳng hạn:

Có thể không hoặc khó thu hồi được khoản tiền bảo lãnh từ bên được bảo lãnh. Thực tế, vì tín dụng của bên được bảo lãnh tốt nên có nhiều trường hợp các ngân hàng chấp nhận thực hiện việc bảo lãnh mà không yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện các biện pháp đảm bảo hoặc giá trị của các biện pháp đảm bảo không tương ứng với giá trị bảo lãnh.

Phát sinh các tranh chấp, tốn chi phí và thời gian cho các vụ kiện hoặc để thu hồi tiền bảo lãnh.

Phải thực hiện việc giải trình với Ngân hàng Nhà nước hoặc cơ quan chức năng về việc không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Uy tín của Ngân hàng có thể bị giảm sút.

Đối với Bên Nhận bảo lãnh

Việc thực hiện quyền của mình đối với các bảo lãnh dự thầu trong điều kiện của Việt Nam cũng gây cho Bên nhận bảo lãnh không ít khó khăn, phức tạp và các rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn:

Đối mặt với nguy cơ bảo lãnh vô hiệu: Do phân cấp hạn mức cấp tín dụng của Ngân hàng với Nhà thầu, Nhà đầu tư không phù hợp, do người ký bảo lãnh dự thầu không có thẩm quyền, hoặc bảo lãnh dự thầu bị giả mạo chữ ký, con dấu

Đối mặt với nguy cơ phải chứng minh: Trong trường hợp chấp nhận bảo lãnh có điều kiện (phải nêu rõ vi phạm và chứng minh vi phạm của Nhà thầu, Nhà đầu tư).

Phát sinh các tranh chấp, tốn chi phí và thời gian cho các vụ kiện với Ngân hàng hoặc Nhà thầu, Nhà đầu tư hoặc phải khiếu nại với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý khác.

Phải thực hiện việc đấu thầu lại hoặc phải thương thảo với Nhà thầu, Nhà đầu tư kế tiếp với các điều kiện không thuận lợi.

Đối với Bên được bảo lãnh

Tùy thuộc vào quyết định của Ngân hàng hoặc của Bên nhận bảo lãnh, Bên được bảo lãnh sẽ được hưởng các quyền hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác nhau, chẳng hạn:

Phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường/thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh một khoản tiền hoặc phải khắc phục vi phạm theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Có thể phải thực hiện nghĩa vụ nhận nợ bắt buộc với Ngân hàng và trực tiếp ảnh hưởng tới tín dụng

Có thể không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nếu Nhà thầu, Nhà đầu tư không thể thu xếp được bảo lãnh dự thầu hoặc bảo lãnh dự thầu không tuâan thủ theo mẫu và các điều kiện được thiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Có thể phải tham gia các vụ kiện khác nhau với tư cách bị đơn, nguyên đơn hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Có thể bị ảnh hưởng đến uy tín và năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trong các gói thầu, dự án khác.

Bảo Lãnh Dự Thầu mẫu tham khảo

Việc xây dựng một (hoặc một số) mẫu bảo lãnh dự thầu có thể có tính ứng dụng cao trên thực tế không chỉ tạo điều kiện để Bên mời thầu có thể chuẩn hóa hồ sơ, Nhà thầu hoặc Nhà đầu tư có thể thu xếp bảo lãnh dự thầu mà không lo bị loại vì những lỗi không đáng có, và Ngân hàng có thể sẵn sàng phát hành được mà không cần phải điều chỉnh nhiều là nhu cầu thiết thực trên thế tế.

Ngoài ra, việc có một (hoặc một số) mẫu bảo lãnh dự thầu được chuẩn hóa như vậy còn đồng thời cũng giúp cho các bên tránh gặp phải các tranh chấp phát sinh và tạo hành lang chung cho việc thực hiện.

Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn và các quy định có liên quan về vấn đề này, CNC hân hạnh giới thiệu theo đây hai các mẫu bảo lãnh dự thầu thông dụng đang được áp dụng trên thực tế để quý khách hàng tham khảo và cân nhắc lựa chọn.

Mẫu số 01: Mẫu bảo lãnh dự thầu tiếng Việt được dùng cho các dự án có vốn ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BKH-ĐT ngày 06/05/2015.

Mẫu số 02: Mẫu bảo lãnh dự thầu tiếng Việt được dùng cho các dự án tư nhân hoặc có sự tham gia của tư vấn nước ngoài.

Mẫu số 03: Mẫu Đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu tiếng Việt.

Cần Hỗ Trợ Thêm?

Các yêu cầu có thể được thực hiện bằng email hoặc điện thoại theo các thông tin bên dưới: 

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Cộng Sự Cấp Cao

T: (+84-28) 6276 9900

E: ngan.nguyen@cnccounsel.com

 

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Trà | Cộng Sự

T: (+84-28) 6276 9900

E: tra.nguyen@cnccounsel.com

 

CNC© | A Boutique Property Law Firm

63B Đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T: (+84-28) 6276 9900 | F: (+84-28) 2220 0913

cnccounsel.com | contact@cnccounsel.com

Content Protection by DMCA.com