Các Thông Tin Chung

CNC tự hào là một trong số ít hãng luật tiên phong tại Việt Nam hoạt động không mệt mỏi trong việc giới thiệu hợp đồng FIDIC phiên bản 1999 tới các nhà thầu, chủ đầu tư và các nhà tư vấn có liên quan đến hoạt động xây dựng.

Sau 17 năm áp dụng trên thực tế, phiên bản 1999 của FIDIC đã được hiệu chỉnh và giới thiệu vào cuối năm 2017. Những thay đổi quan trọng trong các hợp đồng của FIDIC năm 2017 này sẽ được đề cập trong Khóa học quản lý hợp đồng FIDIC 1999 này.

Học Viên Sẽ Học Được Cách:

 • Nhận ra những mẫu hợp đồng FIDIC phù hợp với đặc thù của từng dự án;
 • Xem xét về sự phù hợp và tính cần thiết của việc sử dụng các mẫu hợp đồng FIDIC vào bối cảnh của Việt Nam;
 • Hiểu và làm rõ được cấu trúc của những mẫu hợp đồng FIDIC;
 • Soạn thảo Điều Kiện Riêng cũng như Thư Trao Thầu;
 • So sánh được những mẫu hợp đồng FIDIC với nhau ở những điều khoản và điều kiện nhất định;
 • Làm quen và mở rộng mối quan hệ với giảng viên và những học viên khác để chia sẻ về những kinh nghiệm cũng như cơ hội hợp tác.

Ai Nên Tham Dự:

 • Giám Đốc Pháp Chế và Cố Vấn Pháp Lý của doanh nghiệp;
 • Các Luật sư hành nghề;
 • Những người hành nghề pháp lý khác có tư vấn cho các doanh nghiệp liên quan trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản;
 • Phát Triển Khách Hàng;
 • Những người hoạt động kinh doanh có liên quan.
 • Nhà Thầu, Tư Vấn, Chủ Đầu Tư và Quản Lý Khối Lượng.

Phí:

Phí cho khóa học một ngày đào tạo hợp đồng FIDIC tại văn phòng của CNC là 5.000.000VND/người. Những thành viên đăng ký sớm và/hoặc nhóm đăng ký từ ba (03) người trở lên sẽ nhận được các giảm giá đặc biệt (15%).

Phí nêu trên không bao gồm Thuế VAT nhưng đã bao gồm các phiên bản (không thương mại) của hợp đồng FIDIC 1999.

Chứng Nhận Hoàn Thành Khóa học sẽ được cấp cho mỗi học viên tham dự.

Địa Điểm: 63B Đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời Gian & Địa Điểm:

 • Ngày: 14/12/2018
 • Thời gian: Buổi sáng: 8.30 – 12.00; Buổi chiều: 13.30 – 17.30.

 

LIÊN HỆ

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấ đề nêu trên, xin vui lòng phản hồi về:

Nguyễn Thị Kim Ngân | Cộng Sự

T: (+84-28) 6276 9900

E: ngan.nguyen@cnccounsel.com

CNC© | A Boutique Property Law Firm

63B Đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T: (+84-28) 6276 9900 | F: (+84-28) 2220 0913

cnccounsel.com | contact@cnccounsel.com

Content Protection by DMCA.com