Ngày cuối cùng của tháng 6 năm 2018 ghi nhận dấu mốc mới trong hành trình của CNC bằng việc nhận lời chia sẻ những kiến thức liên quan đến hợp đồng FIDIC 1999 cho nhà thầu Centralcons – một trong những nhà thầu mới được thành lập nhưng có bước phát triển vượt bậc tại Việt Nam.

Chỉ một năm sau khi thành lập, Centralcons đã nhận được sự tin tưởng của nhiều chủ đầu tư danh tiếng để thi công và hoàn thành nhiều dự án trọng điểm tại Việt Nam, ở mức 22 dự án và hơn 5000 tỷ đồng.

Mục tiêu chính của buổi đào tạo chính là cung cấp cho các nhân sự chủ chốt của Centralcons – những kỹ sư và kiến trúc sư, những hiểu biết sâu nhất về phiên bản hợp đồng FIDIC 1999, các vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng FIDIC 2011 và những thay đổi của FIDIC 2017 – tất cả nhằm mục đích trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho những dự án lớn sắp tới mà Centralcons sắp đảm nhận.

Buổi đào tạo như là sự ghi nhận những nổ lực không biết mệt mỏi của CNC trong việc giới thiệu với các chủ đầu tư, nhà thầu và nhà tư vấn tại Việt Nam và Myanmar về hợp đồng xây dựng do FIDIC ấn hành.

Content Protection by DMCA.com