fbpx
  • Mon - Fri : 08:30 - 18:00
  • +84-28-6276-9900
  • +84 916-545-618

Khóa học Quản Lý Hợp Đồng FIDIC 1999

Các Thông Tin chung

Có một điều rất rõ ràng rằng, không ít người vẫn còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn và áp dụng các mẫu hợp đồng FIDIC tại Việt Nam. Một phần, phát từ sự hạn chế về ngôn ngữ, cách tiếp cận của những người hành nghề tại Việt Nam với FIDIC và phần còn lại có lẽ là do sự đa dạng trong các biến thể (phiên bản) của các hợp đồng mà FIDIC đã và đang giới thiệu trên thực tế.

CNC tự hào là một trong số ít hãng luật tiên phong tại Việt Nam hoạt động không mệt mỏi trong việc giới thiệu hợp đồng FIDIC phiên bản 1999 tới các nhà thầu, chủ đầu tư và các nhà tư vấn có liên quan đến hoạt động xây dựng.

Học Viên Sẽ Học Được những gì

Tham dự khóa học, các học viên sẽ học được cách

Nhận ra những mẫu hợp đồng FIDIC phù hợp với đặc thù của từng dự án

Xem xét về sự phù hợp và tính cần thiết của việc sử dụng các mẫu hợp đồng FIDIC vào bối cảnh của Việt Nam

Hiểu và làm rõ được cấu trúc của những mẫu hợp đồng FIDIC

Soạn thảo Điều Kiện Riêng cũng như Thư Trao Thầu/Thư Chấp Thuận Thầu

So sánh được những mẫu hợp đồng FIDIC với nhau ở những điều khoản và điều kiện nhất định

Làm quen và mở rộng mối quan hệ với giảng viên và những học viên khác để chia sẻ về những kinh nghiệm cũng như cơ hội hợp tác

Tham khảo chi tiết các nội dung đào tạo của Khóa học Quản lý Hợp Đồng FIDIC 1999

Những Người Nên tham gia

Khóa học này được thiết kế để cung cấp những hướng dẫn thực tiễn cao cho những người có liên quan đến việc quản lý các mẫu hợp đồng xây dựng do FIDIC ban hành và giúp họ tự tin trong quá trình làm việc với các tài liệu hợp đồng, bất kể là họ đại diện cho chủ đầu tư, nhà tư vấn ay nhà thầu.

Những người tham gia khóa học có thể bao gồm:

Trưởng/Phó Phòng Đấu thầu/Quản lý Hợp đồng & Chi phí

Trưởng/phó Phòng Phát triển Khách hàng

Những người hành nghề pháp lý khác có tư vấn cho các doanh nghiệp liên quan trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản

Các Luật sư hành nghề

Giám đốc Pháp chế và Cố vấn Pháp lý của doanh nghiệp

Học phí

Tùy thuộc vào việc tổ chức khóa học, học phí có những thay đổi khác nhau

Tuy nhiên, những thành viên đăng ký sớm và/hoặc nhóm đăng ký từ ba (03) người trở lên sẽ nhận được các giảm giá đặc biệt (15%).

Tại Văn phòng khách hàng: phí cố định 70.000.000 đ

Tại Văn phòng CNC: 5.000.000đ/người

Liên hệ ngay

Số 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Content Protection by DMCA.com