Tiếp nối chuỗi bài viết pháp lý về Nhà Chung cư – hay còn gọi là Căn hộ Chung cư, CNC theo đây giới thiệu Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Căn hộ Chung cư (“Thủ tục cấp Sổ Hồng cho Căn hộ Chung cư”).

Với tiêu chí đơn giản, thuận tiện và đầy đủ, bài viết Thủ tục cấp Số Hồng cho Căn hộ Chung cư được chuẩn bị và trình bày dưới dạng sơ đồ, bảng biểu kết hợp các chú giải chi tiết với mục đích giúp cho Quý Khách Hàng và Độc Giả tiếp cận thủ tục cấp Sổ Hồng cho Căn hộ Chung cư một cách dễ dàng nhất và có thể tự thực hiện xin cấp Sổ Hồng cho chính Căn hộ Chung cư của mình.

Một số thuật ngữ, cụm từ chuyên môn liên quan Quý Khách Hàng và Độc Giả có thể tham khảo ấn bản “CĂN HỘ CHUNG CƯ – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG”.

Dưới đây là thủ tục cấp/xin cấp Sổ Hồng cho Căn hộ Chung cư:

Sơ đồ tổng quát Thủ tục cấp Sổ Hồng cho Căn hộ Chung cư

Chủ thể thực hiện thủ tục hành chính xin cấp Sổ Hồng cho Căn hộ Chung cư

Chủ thể thực hiện thủ tục xin cấp Sổ Hồng Căn hộ Chung cư là cá nhân, tổ chức được sở hữu Căn hộ Chung cư tại Việt Nam và đáp ứng các điều kiện được công nhận quyền sở hữu Căn hộ Chung cư. Theo đó bao gồm: Chủ đầu tư dự án xây dựng Căn hộ Chung cư (“Chủ đầu tư”) và Người mua Căn hộ Chung cư (“Người mua”).

Theo quy định của pháp luật, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện nộp hồ sơ xin cấp Sổ hồng cho Người mua. Tuy nhiên quy định này không làm giới hạn quyền của Người mua và do đó, Người mua có thể thông qua Chủ đầu tư hoặc tự mình thực hiện thủ tục xin cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư đã mua.

Đối với các Căn hộ Chung cư trong dự án chưa được bán cho Người mua, Chủ đầu tư có thể thực hiện thủ tục xin cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của Chủ đầu tư đối với những căn hộ đó trước khi thực hiện việc mua bán.

Tương ứng với mỗi đối tượng Chủ thể thực hiện thủ tục xin cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư khác nhau sẽ có những lưu ý cũng như trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và cơ quan tiếp nhận xử lý khác nhau. Do đó việc xác định mình thuộc đối tượng nào trong số các chủ thể thực hiện thủ tục là bước đầu tiên và quan trọng để lựa chọn và thực hiện chính xác các công việc tiếp theo.

Ngoài ra, khi Người mua là cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần đáp ứng một số điều kiện luật định, chẳng hạn:

Cá nhân nước ngoài: đã nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao).

Tổ chức nước ngoài: bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy phép hoạt động và chỉ sử dụng Căn hộ Chung cư để bố trí cho những người đang làm việc tại tổ chức đó ở, không để cho thuê, không làm trụ sở văn phòng và không sử dụng vào mục đích khác.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: có hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu nước ngoài còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam khi sử dụng hộ chiếu nước ngoài.

Và các điều kiện khác về số lượng sở hữu Căn hộ, khu vực, thủ tục thông báo, v.v. xin vui lòng tham khảo tại ấn phẩm NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM.   

Cơ quan tiếp nhận

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư là cơ quan có chức năng hoặc được ủy quyền để trực tiếp thực hiện thù tục hành chính, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư.

Nộp hồ sơ xin cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư ở đâu?

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư

Như vậy, người có nhu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết và nộp tại các Cơ quan tiếp nhận, bao gồm:

Văn phòng đăng ký đất đai:

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất:

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp xã:

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không phải mọi hồ sơ xin cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư đều có thể nộp tại bất kỳ Cơ quan tiếp nhận nào, mà được phân chia theo (i) đối tượng thực hiện thủ tục – tức ai là người nộp hồ sơ xin cấp Sổ hồng và (ii) tùy thuộc vào từng địa phương khác nhau.

Dưới đây là sơ đồ chi tiết cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ của đối tượng nào. Theo đó cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư là Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn đăng ký quyền sử dụng đất tại các địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai. Trường hợp cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

sơ đồ các cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin cấp sổ hồng được phân chia theo chủ thể thực hiện

Thành phần hồ sơ

Tương ứng với từng đối tượng khác nhau thì thành phần hồ sơ xin cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư sẽ khác nhau và còn phụ thuộc vào việc Căn hộ đã được cấp Sổ hồng trước đó hay chưa. Nói cách khác, cần trả lời hai câu hỏi dưới đây để xác định được bộ hồ sơ cần chuẩn bị cho việc xin cấp Sổ hồng:

  • Thứ nhất, người được cấp Sổ là Chủ đầu tư hay Người mua?
  • Thứ hai, Căn hộ đã được cấp Sổ hồng chưa hay đây là lần xin cấp Sổ hồng đầu tiên?

Do đó, căn cứ vào kết quả trả lời để lựa chọn một trong các bộ hồ sơ tương ứng dưới đây:

NGƯỜI THỰC HIỆN THỦ TỤC VÀ ĐƯỢC CẤP SỔ HỒNG LÀ CHỦ ĐẦU TƯ

hồ sơ cấp sổ hồng cho chủ đầu tư

Như vậy, Chủ đầu tư cần thực hiện qua 2 bước trên đây để được cấp Sổ hồng cho Căn hộ chung cư. Cụ thể, sau khi hoàn thành dự án, Chủ đầu tư thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện dự án thông qua việc nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định tại Bước 1 trên đây để Sở Tài Nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trạng và điều kiện được chuyển nhượng, mua bán đối với dự án. Sau khi đáp ứng điều kiện và nhận được thông báo kết quả từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện Bước 2, theo đó có thể xảy ra các trường hợp sau:

  • Trường hợp Căn hộ đã bán cho Người mua, Chủ đầu tư có thể nộp hồ sơ hoặc cung cấp hồ sơ cho Người mua để thực hiện cấp Sổ hồng lần đầu cho Căn hộ theo sơ đồ Cấp Sổ Hồng Cho Người Mua dưới đây;
  • Trường hợp Căn hộ chưa được bán cho Người mua, Chủ đầu tư có thể nộp hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận cho Căn hộ với chủ sở hữu Căn hộ là Chủ đầu tư theo thành phần hồ sơ được ghi nhận tại Bước 2 trên đây.

CẤP SỔ HỒNG CHO NGƯỜI MUA

hồ sơ cấp sổ hồng cho cá nhân

Cấp Sổ hồng lần đầu là việc Người mua thực hiện thủ tục đăng ký lần đầu để được cấp Sổ hồng đối với tài sản là Căn hộ Chung cư đã được mua trực tiếp từ Chủ đầu tư hoặc từ người mua khác nhưng chưa nộp hồ sơ xin cấp Sồ (Căn hộ chưa được cấp Sổ).

Đăng ký biến động là việc Người mua thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi thông tin chủ sở hữu đã được đăng ký trong Sồ hồng đã cấp hay còn được gọi theo cách thông thường của người dân là sang tên đổi sồ. Thủ tục này được thực hiện đối với những Căn hộ đã cấp Sổ hồng, theo đó Người mua có thể thực hiện thủ tục này để (i) cập nhật thay đổi thông tin chủ sở hữu vào Sổ đã cấp; hoặc (ii) đăng ký cấp lại sổ mới.    

Một số lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ xin cấp Sổ hồng

Số lượng:

Các quy định của pháp luật hiện hành nêu số lượng bộ hồ sơ cần nộp để thực hiện thủ tục xin cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư là 01 bộ. Tuy nhiên tại các địa phương khác nhau có thể có quy định nội bộ khác nhau về số lượng hồ sơ. Vì vậy để việc chuẩn bị hồ sơ được chắc chắn và đầy đủ, Quý Khách hàng có thể chuẩn bị nhiều bản sao hoặc liên hệ Cơ quan tiếp nhận của địa phương (nơi có Căn hộ) để được hướng dẫn.

Bản chính/bản sao

Ngoại trừ những hồ sơ yêu cầu Bản gốc, toàn bộ hồ sơ nộp để xin cấp Sổ hồng có thể được nộp dưới hình thức:

  • Bản sao y có công chứng hoặc chứng thực; hoặc
  • Bản sao không có công chứng, chứng thực nhưng phải xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu; hoặc
  • Nộp bản chính (chỉ nên nộp bản chính khi có từ 2 bản trở lên).

Hồ sơ nhân thân

Ngoài các hồ sơ được quy định trên đây, khi thực hiện thủ tục hành chính tại bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào, người nộp hồ sơ cần chuẩn bị thêm:

  • Giấy ủy quyền/Hợp đồng ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục;
  • Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người thực hiện thủ tục;
  • Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của Người mua là cá nhân trong nước; căn cước công dân/chứng minh nhân dân/Hộ chiếu có quốc tịch Việt Nam và/hoặc giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của Người mua là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Hộ chiếu của Người mua là người nước ngoài; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của Người mua là tổ chức trong nước; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Người mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc và không quá 25 ngày làm việc đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, kể từ ngày Cơ quan tiếp nhận nhận được hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Chi phí

Chi phí khi thực hiện thủ tục xin cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư có thể được chia thành 2 loại:

Nghĩa vụ tài chính: bao gồm Lệ phí trước bạ, Thuế sử dụng đất, Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản. Nghĩa vụ tài chính được cơ quan thuế xác định và thông báo cho người thực hiện thủ tục khi nộp hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính. Quý Khách hàng có thể tham khảo cách xác định nghĩa vụ tài chính tại Ấn phẩm Chi Phí Cấp Sổ Đỏ, Sổ Hồng.

Chi phí khác: có thể bao gồm chi phí công chứng, chứng thực; phí thẩm định hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất/Ủy ban nhân dân. Chi phí này do các cơ quan thực hiện quy định.

Kết luận

Nhu cầu được cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư cũng như các loại nhà ở khác là hoàn toàn cấp thiết và phổ biến với không chỉ người dân trong nước mà còn được quan tâm nhiều bởi cá nhân, tổ chức nước ngoài. Do đó, nắm rõ nhu cầu của Khách hàng, CNC đã chuẩn bị ấn phẩm này để hướng dẫn thủ tục xin cấp Sổ hồng cho Căn hộ Chung cư một cách đầy đủ, rõ ràng, dễ dàng vận dụng nhất để Quý Khách hàng có thể tự mình thực hiện.

Tham vấn thêm

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu pháp lý nào liên quan, Quý Khách hàng có thể thực hiện bằng email hoặc điện thoại theo các thông tin bên dưới:

Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

T: (+84-28) 6276 9900         

E: ngan.nguyen@cnccounsel.com

Trần Đức Trí | Cộng sự

T: (+84-28) 6276 9900         

E: tri.tran@cnccounsel.com

CNC© | A Boutique Property Law Firm

The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T: (+84-28) 6276 9900 | Hotline: (+84) 916 545 618

cnccounsel.com | contact@cnccounsel.com 

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

Content Protection by DMCA.com