Hiện nay việc yêu cầu Công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng Tài nước ngoài tại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều và trở thành vấn đề được quan tâm.

Gần đây, CNC nhận được nhiều yêu cầu liên quan đến việc giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề này. Do vậy, CNC đã chuẩn bị bài viết Công Nhận Và Cho Thi Hành Phán Quyết Của Trọng Tài Nước Ngoài Tại Việt Nam để mang đến cho quý Khách hàng những vấn đề chi tiết nhất liên quan đến thủ tục này.

Bài viết bao gồm các nội dung: (i) Phán quyết trọng tài nước ngoài là gì?; (ii) Nguyên tắc công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng Tài nước ngoài tại Việt Nam; (iii) Những Phán quyết của Trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam; (iv) Những trường hợp không công nhậnvà cho thi hành; (v) Các chủ thể có quyền yêu cầu, kháng cáo, kháng nghị; (vi) Quy trình; (vii) Thành phần hồ sơ; (viii) Chi phí; (ix) Hiệu lực pháp luật của quyết định công nhận và cho thi hành.

Phán quyết trọng tài nước ngoài là gì?

Phán quyết của Trọng tài nước ngoài là phán quyết hội tụ các yếu tố sau đây:

 

Nguyên tắc công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Để đảm bảo quyền lợi của các chủ thể liên quan, trên cơ sở chủ quyền quốc gia, việc công nhận, thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài phải tuân theo một số nguyên tắc pháp lý nhất định, bao gồm:

 

Tuy nhiên, trong quá trình gia nhập Công ước New York 1958 – Công ước về công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài, Việt Nam đưa ra 3 điều bảo lưu cơ bản, đó là:

.

Những Phán quyết của Trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam?

Phán quyết của Trọng tài nước ngoài để được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều 424 BLTTDS 2015, Phán quyết của Trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

Những trường hợp không công nhận phán quyết của Trọng tài nước ngoài

Thứ nhất, Tòa án xét thấy chứng cứ do bên phải thi hành cung cấp cho Tòa án để phản đối yêu cầu công nhận là có căn cứ, hợp pháp và phán quyết trọng tài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thứ hai, phán quyết của Trọng tài nước ngoài cũng không được công nhận nếu Tòa án Việt Nam xét thấy:

Điều 459 BLTTDS 2015, Những trường hợp không công nhận phán quyết của Trọng tài nước ngoài

Các chủ thể có quyền yêu cầu công nhận, cho thi hành và kháng cáo kháng nghị quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết Trọng tại nước ngoài:

Lưu ý: Quyền yêu cầu công nhận và cho thi hành được áp dụng trong trường hợp:

Quy trình công nhận và cho thi hành phán quyết Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Quy trình công nhận và cho thi hành phán quyết Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam kéo dài tối thiểu 06 tháng, bao gồm các công đoạn sau đây:

Quy trình xét đơn yêu cầu:

Cụ thể, Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu khi có một trong các căn cứ sau đây:

Sau khi có quyết định tạm đình chỉ, Thẩm phán theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm khắc phục những lý do dẫn tới việc tạm đình chỉ trong thời gian ngắn nhất để kịp thời tiếp tục giải quyết đơn yêu cầu. Khi lý do tạm đình chỉ không còn thì Thẩm phán phải ra quyết định tiếp tục giải quyết đơn yêu cầu.

Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu khi có một trong các căn cứ sau đây:

Một số lưu ý đối với phiên họp:

Tạm đình chỉ thi hành, hủy quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài:

Thành phần hồ sơ yêu cầu công nhận và cho thi hành

STT

Tài liệu

Lưu ý

1

Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài

Phải có các nội dung chính sau đây:

  i.          Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được thi hành, người đại diện hợp pháp tại Việt Nam của người đó; nếu người được thi hành án là cơ quan, tổ chức thì phải ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó;

 ii.          Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người phải thi hành; nếu người phải thi hành là cơ quan, tổ chức thì ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp người phải thi hành là cá nhân không có nơi cư trú hoặc nơi làm việc tại Việt Nam, người phải thi hành là cơ quan, tổ chức không có trụ sở chính tại Việt Nam thì ghi rõ địa chỉ nơi có tài sản và các loại tài sản liên quan đến việc thi hành phán quyết.

iii.          Yêu cầu của người được thi hành.

2

Phán quyết của Trọng tài nước ngoài

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực
3

Thỏa thuận trọng tài của các bên

Bao gồm:

i.          điều khoản trọng tài trong một hợp đồng hoặc

ii.          một thoả thuận trọng tài được các bên ký kết hoặc được ghi trong thư tín trao đổi.

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực

Lưu ý:

Giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài thì phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp.

Chi phí kháng cáo, công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài

Hiệu lực quyết định của Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài

Lưu ý:

Phán quyết của Trọng tài nước ngoài chỉ được thi hành tại Việt Nam sau khi quyết định của Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài đó có hiệu lực pháp luật

Khi Tòa án được yêu cầu công nhận phán quyết trọng tài, Tòa án không chỉ được yêu cầu công nhận hiệu lực pháp lý của phán quyết, mà còn phải đảm bảo phán quyết đó được thi hành

Để đảm bảo việc thi hành pháp quyết, Nhà nước Việt Nam bảo đảm việc chuyển tiền, tài sản thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài đã được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành từ Việt Nam ra nước ngoài. Việc chuyển tiền, tài sản này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam

Cần hỗ trợ thêm

Chúng tôi lấy làm vinh hạnh khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào của quý Khách hàng để hỗ trợ việc công nhận và cho thi hành phán quyết Trọng Tài nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Các yêu cầu có thể được thực hiện bằng email hoặc điện thoại theo các thông tin bên dưới:

 

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Cộng Sự Cấp Cao

T: (+84-28) 6276 9900

E: ngan.nguyen@cnccounsel.com

 

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Trà | Cộng Sự

T: (+84-28) 6276 9900

E: tra.nguyen@cnccounsel.com

 

CNC© | A Boutique Property Law Firm

63B Đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T: (+84-28) 6276 9900 | F: (+84-28) 2220 0913

cnccounsel.com | contact@cnccounsel.com

image

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

Content Protection by DMCA.com