Đứng trước một khoản nợ, chủ nợ sẽ có nhiều phương thức khác nhau để thu hồi, xử lý nó. Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ pháp lý để thu hồi nợ như khởi kiện tại Tòa án, Trọng tại thương mại hay Hòa giải thương mại luôn được khuyến khích vì tính chính thống, hợp pháp và phù hợp với thông lệ của quốc tế.

Hầu hết, sau khi sử dụng các công cụ pháp lý kể trên để thu hồi nợ thì chủ nợ sẽ nhận được một trong các văn bản pháp lý sau: Bản án, Quyết định được ban hành bởi Tòa án hay Phán quyết được ban hành bởi Hội đồng Trọng tài hay một Thỏa thuận hòa giải được lập bởi Hòa giải viên.

Theo đó, khi các văn bản pháp lý này đã có hiệu lực pháp luật thì chủ nợ sẽ được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thi hành án. Trường hợp, đối tượng nợ thực hiện và hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thì việc thu hồi nợ xem như kết thúc. Ngược lại, việc thu hồi nợ sẽ bước sang một giai đoạn mới đó là giai đoạn thi hành án dân sự.

Nộp đơn yêu cầu thi hành án để thu hồi nợ

Đánh dấu sự bắt đầu của quá trình thu hồi nợ tại thi hành án là việc chủ nợ nộp đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền.Việc nộp đơn không bắt buộc phải do chủ nợ trực tiếp thực hiện mà có thể qua hình thức ủy quyền. Kể từ thời điểm nhận đơn yêu cầu thi hành án thì Cơ quan Thi hành án phải có trách nhiệm xem xét và giải quyết đơn theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định.

Theo quy định tại Điều 36 Luật Thi hành án dân sự năm 2015 thì Cơ quan Thi hành án có thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn để xem xét đơn yêu cầu thi hành án và quyết định đồng ý cho thi hành án hay không. Trường hợp, đồng ý cho thi hành án thì Cơ quan thi hành án phải ra Quyết định thi hành án. Trường hợp, Cơ quan Thi hành án không chấp thuận đơn yêu cầu thi hành án thì ra văn bản thông báo từ chối cho người yêu cầu biết.

Xin được lưu ý rằng chủ nợ có thời hạn 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định hay phán quyết có hiệu lực pháp luật để yêu cầu được thi hành án. Hết thời hạn này mà chủ nợ chưa yêu cầu thi hành án thì được xem là hết thời hiệu thi hành án, khi đó Cơ quan thi hành án sẽ từ chối đơn yêu cầu thi hành án của chủ nợ.

Nội dung đơn yêu cầu thi hành án

Để tránh tình trạng đơn yêu cầu thi hành án bị Cơ quan Thi hành án yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thì chủ nợ phải đảm bảo đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung cơ bản sau đây:

Thẩm quyền giải quyết yêu cầu thi hành án

Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự tại nước ta bao gồm Cơ quan Thi hành án cấp quận/huyện và Cơ quan Thi hành án cấp tỉnh/thành phố. Theo đó, thẩm quyền thi hành án được phân chi như sau như sau:

Các thủ tục thi hành án thường được tiến hành đối với vụ việc thu hồi nợ

Đối với vụ việc yêu cầu thi hành án để thu hồi nợ, thông thường Cơ quan Thi hành án thường tiến hành các thủ tục thi hành án như liệt kê dưới đây. Vì vậy, chủ nợ cần phải hiểu và nắm bắt được các thủ tục này để có phương án hỗ trợ, phối hợp với Cơ quan Thi hành án trong quá trính thi hành án.

Những lưu ý để vụ việc thu hồi nợ đạt được hiệu quả trong quá trình thi hành án

Thứ nhất, việc có thi hành án được hay không phần nhiều phụ thuộc vào điều kiện để thi hành án của đối tượng nợ. Do đó, chủ nợ không nên chỉ phụ thuộc vào việc xác minh của Cơ quan Thi hành án mà cần chủ động xác minh các điều kiện thi hành án của đối tượng nợ. Những thông tin về điều kiện thi hành án của đối tượng nợ mà chủ nợ cung cấp là vô cùng hữu ích đối với Cơ quan Thi hành án và góp phần đẩy nhanh tiến độ thi hành án, thu hồi khoản nợ cho chủ nợ.

Thứ hai, để hạn chế tình trạng đối tượng nợ bỏ trốn, tẩu tán tài sản,… sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác thu hồi nợ trong giai đoạn này và nếu xét thấy cần thiết, chủ nợ cần phải để nghị Cơ quan Thi hành án cho áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để ngăn chặn các hành vi gây khó khăn cho việc thi hành án của đối tượng nợ cũng như sẽ đảm bảo cho việc thi hành án.

Cuối cùng, chủ nợ cũng nên thường xuyên liên hệ với Cơ quan Thi hành án để cập nhật tình hình xử lý và có hướng hỗ trợ, phối hợp với Cơ quan Thi hành án khi có sự việc phát sinh.

Hỗ trợ thêm:

Công ty luật TNHH CNC Việt Nam là một trong những công ty luật có nhiều năm tham gia, hỗ trợ doanh nghiệp tại địa bàn các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… trong việc giải quyết tranh chấp và thu hồi nợ.

Với bề dày kinh nghiêm của mình, chúng tôi sẵn sàng được đồng hành, hỗ trợ quý khách hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: The Sun Avenue, 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số điện thoại: (84) 28-6276 9900.

Email: contact@cnccounsel.com.

Content Protection by DMCA.com