Liên quan đến việc vận hành doanh nghiệp thì ngoài các vấn đề phải quan tâm như chiến lược kinh doanh, marketing,… thì việc xử lý, thu hồi nợ cũng đang là mối bận tâm