Chuẩn Mực hợp đồng thi công xây dựng

Tự hào là hãng luật tiên phong trong việc tư vấn các hợp đồng thi công xây dựng, bao gồm từ giai đoạn soạn thảo, rà soát, quản lý hợp đồng đến cho khi giải quyết các vấn đề phát sinh từ hợp đồng cho nhiều khách hàng lớn trên cả nước, ngay tháng 01 năm 2019 CNC đã vinh dự được lựa chọn là đơn vị pháp lý độc quyền để rà soát toàn bộ nội dung, các điều kiện, điều khoản của bộ hợp đồng mẫu cho một khách hàng là chủ sở hữu của thương hiệu bất động sản “The Pegasuite” và thương hiệu “The Little Village”.

Đây là bộ hợp đồng đã được khách hàng chuẩn bị sẵn kỹ lưỡng và dự định sử dụng như là bộ tiêu chuẩn áp dụng trong các dự án tổng thầu, các gói thầu phức tạp, có giá trị lớn, gói thầu cung cấp thiết bị và thi công xây dựng; hay các dự án quan trọng khác được Khách hàng cân nhắc áp dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Trên cơ sở kinh nghiệm xử lý các hợp đồng theo mẫu của Hiệp Hội Quốc Tế Các Kỹ Sư Tư Vấn (FIDIC), Hợp Đồng Tiêu Chuẩn Úc, và bộ hợp đồng mẫu được quy định tại các Thông tư 08/2016/TT-BXD, Thông tư 09/2016/TT-BXD và Thông tư 30/2016/TT-BXD, CNC đã giúp Khách hàng hoàn có cái nhìn hoàn toàn mới về nhiều vấn đề được đặt ra đối với hợp đồng mẫu, chẳng hạn:

Cấu trúc và sự mạch lạc của bộ hợp đồng mẫu

Mối quan hệ giữa việc có được một hợp đồng đủ cơ sở pháp lý để thực thi với việc có được những chào giá hợp lý từ các nhà thầu tham dự

Việc sử dụng các thuật ngữ trong hợp đồng mẫu

Vai trò và trách nhiệm của những bên khác trong hợp đồng như nhà tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, và các nhà thầu phụ

Các quy định chế tài và việc vận dụng ý nghĩa của chúng vào ngữ cảnh của Việt Nam như chế tài “bồi thường ấn định trước”, chế tài “chống tham nhũng, gian lận, hay hối lộ”, chế tài “phạt vi phạm hợp đồng”, và

Các vấn đề có liên quan đến hiệu lực và khả năng thực thi trên thực tế

Tất nhiên, với vị thế của một Chủ đầu tư uy tín, đang trực tiếp triển khai nhiều dự án lớn tại Tp. Hồ Chí Minh thì việc Khách hàng có được các quy định bảo vệ lợi ích tối đa trong các giao dịch với Nhà thầu hay Nhà tư vấn là hoàn toàn không khó khăn. Tuy vậy, Khách hàng đã đứng ngoài vị thế của mình và mong muốn duy trì một quan hệ pháp lý an toàn, khách quan, có thể đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên tham gia vào hợp đồng.

Trên cơ sở đó, Khách hàng hoàn toàn tán đồng với những đề xuất nói trên của CNC và rút ra được kinh nghiệm rất quý báu rằng “việc soạn thảo, điều chỉnh các hợp đồng mẫu không phải chỉ dừng ở việc bảo vệ tốt nhất các lợi ích của khách hàng mà quan trọng hơn, nó phải tạo ra được cơ chế thực thi hiệu quả đồng thời tạo nên nền móng vững chắc để điều chỉnh mối quan hệ hữu hảo, cùng phát triển của tất cả các bên khi tham gia hợp đồng. Nói cách khác, sẽ là một hợp đồng không thành công khi các quy định trong hợp đồng mẫu dẫn các bên tới tranh chấp và không có giá trị thực thi”.

Đối với CNC, mỗi dự án, công trình đều có những tính chất đặc thù riêng của nó, từ mối quan hệ của các bên, khả năng thu xếp tài chính của chủ đầu tư, uy tín và năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Do vậy, mỗi hợp đồng cần phải được điều chỉnh để đảm bảo chắc chắn rằng những lợi ích mà các bên khi tham gia hợp đồng là đều có thể đạt được, dù cách này hay cách khác.

Nói cách khác, sẽ không thể có hợp đồng mẫu nào phù hợp cho mọi hoàn cảnh và mỗi hợp đồng sẽ chỉ được xem là mẫu khi việc thực thi nó không tốn kém các chi phí không cần thiết như chi phí tố tụng, chi phí luật sư, chi phí triển khai và hoàn thành dự án.

Đó có thể là thành công lớn nhất của CNC khi Khách hàng đồng thuận cao trong việc vận dụng linh hoạt các ý kiến tư vấn trong việc hiệu chỉnh bộ hợp đồng mẫu sẵn có.

Content Protection by DMCA.com